Sve funkcije u ljudskom organizmu zavise od minerala, vitamina, enzima, pa njihov nedostatak može da dovede do određenih zdravstvenih problema. Labortorijskim analizama u Acibadem Bel Medic-u možete da proverite vitaminski status i iskontrolisati nivo vitamina u organizmu, poput Vitamina D, B1, B6, E, C, A.

Usluge