Kalijum

Elektroliti / Metali / Oligoelementi

ŠTA JE KALIJUM?

Kalijum je mineral koji predstavlja elektrolit u čovečijem organizmu.  Kalijum se u većoj koncentraciji nalazi u ćeliji i ima značajnu ulogu u  održavanju balansa tečnosti i elektrolita u organizmu.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Određivanje koncentracije Kalijuma u krvi izvodi se kod ljudi koji u  terapiji imaju diuretike (lekove za izmokravanje), idu na dijalizu, u  cilju praćenja koncentracije Kalijuma kada postoji potreba za  nadoknadom, kod ljudi obolelih od malignih bolesti itd.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci,a uzorak može biti i urin,spontani ili 24-časovni.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!