Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom 600,00
Sedimentacija eritrocita 456,00
Fibrinogen 540,00
CRP 1,200.00

Naziv pregleda Cena
Mokracna kiselina 432.00
Gvozđe 432.00
Glukoza 414,00
Urea 432.00
Kreatinin 432,00
ALT 432,00
AST 432,00
GAMA - GT 432.00
Ukupni bilirubin 432.00
Holesterol 432.00
HDL holesterol 432.00
LDL holesterol 432.00
Trigliceridi 432.00
Glikozilirani hemoglobin - HbA1c 1,440.00
Feritin 1,320.00
Natrijum 432.00
Kalijum 414.00

Naziv pregleda Cena
Protrombinsko vreme (INR) 540.00
aPTT 540.00
D dimer 3,000.00
Heparin (anti Xa aktivnost) 2,375.00

Naziv pregleda Cena
FT4 (slobodni T4) 1,080.00
FT3 ( slobodni T3) 1,080.00
TSH 1,080.00
Anti-TPO 1,920.00
FSH 1,080.00
LH 1,080.00
Prolaktin (LTH) 1,080.00
Progesteron 1,080.00
Testosteron 1,080.00
Beta HCG 1,440.00
Kortizol 1,440.00
Insulin 1,680.00
Vitamin D 25 OH total 3,600.00

Naziv pregleda Cena
Troponin I 2,040.00
hs- troponin I 2,500.00
Troponin T 2,040.00
CK 804.00
CK-MB 804.00

Naziv pregleda Cena
PSA 1,440.00
fPSA 1,440.00
CEA 1,440.00
CA 125 2,400.00
CA 19-9 2,400.00
CA 72-74 2,400.00

Naziv pregleda Cena
Krvna grupa (Rh faktor) 2,400.00
Detekcija Rh antitela 1,800.00

Naziv pregleda Cena
Pregled urina (sediment + hemijski) 660,00
Proteini u urinu 1,080.00
Klirens kreatinina 1,080.00
Beta-2 mikroglobulin u urinu 1,680.00
Glukoza u urinu 600.00
Kateholamini u 24h urinu 4,800.00

Naziv pregleda Cena
Bris ždrela 1,080.00
Bris nosa 1,080.00
Bris oka 1,080.00
Urinokultura 1,080.00
Koprokultura 1,080.00
Kultura sputuma 1,080.00

Naziv pregleda Cena
Panel 30 inhalacionih alergena 8,400.00
Panel 30 nutritivnih alergena 10,000.00
Panel 20 inhalacionih alergena 7,200.00
Panel 20 nutrutivnih alergena 7,200.00
Panel 20 inhalacionih alergena mediteranski 7,200.00

Naziv pregleda Cena
NIFTY plus 85,500.00
HARMONY plus 95,450.00
DOUBLE test 3,360.00
TRIPLE test 4,370.00