BETA HCG

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Koristi se kao pomoć u dijanostici i praćenju gestacijske trofoblastne bolesti i tumor germ ćelija.

KADA SE RADI ANALIZA?

Koristi se kod pacijenata koje imaju simptome gestacijske  trofoblastne bolesti ili tumora germ ćelija, a kod osoba koje imaju ove  bolesti da bi se pratio odgovor na terapija, kao i da bi se pratio  povratka bolesti.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
1.200,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!