Klirens kreatinina

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Ovaj parameter pokazuje koliko bubrezi efikasno filtriraju male molekule iz krvi.

Dobija se računski iz nivoa kreatinina u krvi i 24-časovnom urinu.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Kao uzorak se koristi 24-časovni urin i uzorak krvi iz vene.

* Videti uputstvo za sakupljanje 24-časovnog urina

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
900,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!