Hemijski pregled urina sa sedimentom

Urin

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Kao pomoć u dijagnostici /ili praćenju nekoliko obolenja i stanja, kao što su bubrežne bolesti ili infekcije urinarnog trakta.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje su imaju simptome kao što su abdominalni bol, bol u  leđima, česta i bolna uriniranja; kao deo rutinskog pregleda; kod  praćenja trudnoće; prijema u bolnicu; preoperativne pripreme.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Potrebno je prikupiti oko 50ml prvog jutarnjeg urina, nakon jutarnje  higjene. Prvi mlaz urina se odbacuje, dok se ostatak sakuplja u čašicu  specijalno namanjenu za to.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!