internista kardiolog

Doc. dr Radoslav Romanović

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Internističke  preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, terapiju  hipertenzije, EKG, 24-satne Holtere krvnog pritiska i EKG-a, ergometriju  (test opterećenja srca), konverziju ritma, ultrazvuk srca.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2007. – Bel Medic

2014. - Izabran za docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1999. - Vojnomedicinska Akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu

Obrazovanje:

2010. - Doktor medicinskih nauka u oblasti interventne kardiologije

2001 - Magisterijum iz oblasti kardiologije

2003. - Subspecijalizacija iz kardiologije, Vojnomedicinska akademija u Beogradu

1999. - Specijalizacija iz interne medicine godine Vojnomedicinska akademija u Beogradu

1994. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja:

2006. - Texas Heart Institute Houston, USA

2005. - Klinički Centar Srbije - usavršavanje iz interventnih procedura u kardiologiji

2003. - Institut za KVB Dedinje usavršavanje iz interventne kardiologije

2007, 2008, 2009. - Kurs perkutane revaskularizacije u Barseloni, Španija, i u Rimu, Italija

2007. i 2008. - Evropski kongres kardiologa

2006. i 2009. - Evropski kongres kardiologa - Euroecho

Publikacije:

17 naučnih radova i 8 poglavlja u knjigama

Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje kardiologa

Evropsko udruženje interventnih kardiologa

Evropsko udruženje ehokardiografista

Srpsko udruženje kardiologa

Udruženje interventnih kardiologa Srbije


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!