internista kardiolog

Doc. dr Radoslav Romanović

Radoslav Romanović

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic radi:
Internističke  preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, terapiju  hipertenzije, EKG, 24-satne Holtere krvnog pritiska i EKG-a, ergometriju  (test opterećenja srca), konverziju ritma, ultrazvuk srca.

Radno mesto / Radno iskustvo:
2007. – Acibadem Bel Medic
2014. - Izabran za docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1999. - Vojnomedicinska Akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu

Obrazovanje:
2010. - Doktor medicinskih nauka u oblasti interventne kardiologije
2001 - Magisterijum iz oblasti kardiologije
2003. - Subspecijalizacija iz kardiologije, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
1999. - Specijalizacija iz interne medicine godine Vojnomedicinska akademija u Beogradu
1994. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja:
2006. - Texas Heart Institute Houston, USA
2005. - Klinički Centar Srbije - usavršavanje iz interventnih procedura u kardiologiji
2003. - Institut za KVB Dedinje usavršavanje iz interventne kardiologije
2007, 2008, 2009. - Kurs perkutane revaskularizacije u Barseloni, Španija, i u Rimu, Italija
2007. i 2008. - Evropski kongres kardiologa
2006. i 2009. - Evropski kongres kardiologa - Euroecho

Publikacije:
17 naučnih radova i 8 poglavlja u knjigama
Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:
Evropsko udruženje kardiologa
Evropsko udruženje interventnih kardiologa
Evropsko udruženje ehokardiografista
Srpsko udruženje kardiologa
Udruženje interventnih kardiologa Srbije