internista kardiolog

Doc. dr sci. med. Nemanja Đenić

 Nemanja Đenić

internista kardiolog

Doc. dr sci. med. Nemanja Đenić

U Opštoj bolnici Bel Medic radi:
Kardiološke preglede,  ultrazvuk srca, testovi opterećenja, 24h holter EKG i krvnog pritiska,  praćenje i lečenje vitalno ugroženih hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo
2005. – Bel Medic
2000.  -  Interventni kardiolog u Klinici za urgentnu internu medicinu Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje
U završnoj fazi odbrana gotovog  doktorskog rada pod naslovom – Procena kliničkog značajanedovoljnog  protoka krvi, posle primarne perkutane intervencije, kod bolesnika sa  akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom.
2011. - Subespecijalizacija iz Kardiologije
2010. - Magisterijum iz kardiologije
2005. - Specijalizacija iz Interne Medicine
Asistent na Medicinskom fakultetu univerziteta odbrane u Beogradu

Publikacije

  • Dva poglavlja u knjigama
  • Više od 10 radova i usmenih prezentacija na internacionalnim kongresima TOBI-Venecija, PCR Pariz, BASICS Beograd

Profesionalna članstva
Član Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, radne grupe za interventnu kardiologiju

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Ateroskleroza, angina pectoris, interventna kardiologa stentovi, balon dilatacije krvnih sudova srca, hipertenzija.


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!