internista kardiolog

Mr sci. med. dr Vojkan Čvorović

Vojkan Čvorović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

Kardiološke preglede, ultrazvučne preglede srca, ergometrijske testove, stres eho testove...

Radno mesto / Radno iskustvo:

2015. - Acibadem Bel Medic (od 2001. konsultant)

1999. - Šef Odseka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku Kardiološkog odeljenja, Klinično-bolnički Centar „Zemun“, Beograd

1991. - Kliničko- bolnički Centar “Dr Dragiša Mišović“, Beograd

Obrazovanje:

2005. - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998. - Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1991. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja:

2009. - Usavršavanje iz Strain Rate Imaging-a na  Institute of Cardiology, Noninvasive Cardiology Department, Varšava, Poljska

2001. - Kurs iz transezofagealne ehokardiografije, Budimpešta, Mađarska

2000. - Kurs iz Strain Rate Imaging-a, Leuven, Belgija

Publikacije:

Sedam (7) koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.

Koautor u međunarodnoj monografiji Stress Echocardiography, 2010. Informa Healthcare USA, Inc.

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje kardiologa

Evropsko ehokardiografsko udruženje

Američko ehokardiografsko udruženje

Udruženje kardiologa Srbije

Ehokardiografsko udruženje Srbije

Posebna sfera interesovanja:

Ehokardiografija, arterijska hipertenzija, ishemijska bolest srca, srčana  insuficijencija