internista kardiolog

Dr Dejan Kojić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic radi:

Kardiološki pregled, ehokardiografski pregled, 24h Holter EKG, ergometrijski test. Posebno  se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa različitim pormećajima  srčanog ritma i nerazjašnjenim gubicima svesti - sinkopama.

Radno mesto / Radno iskustvo:

  • 2007. - IKVB Dedinje
  • 2002. - 2006. - Vojnomedicinska akademija

Obrazovanje:

  • 2013. - Subspecijalizacija iz kardiologije - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2002. - 2006. - Specijalizacija iz interne medicine - Vojnomedicinska akademija
  • 1992. - 1999. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Više koautorskih radova u domacim strucnim casopisima.

Profesionalna članstva: 

Udruženje kardiologa SrbijeEuropean Society of Cardiology - ESCEuropean Heart Rhythm Association - EHRA

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Od  2008. godine se bavi interventnom elektrofiziologijom srca, kateterskim  ablacijama srcanih aritmija i implantacijama pejsmejkera (standardni  antibradikardni pejsmejkeri,  resinhronizacioni pejsmejkeri-CRT i  kardioverter defibrilatori-ICD)

Dostignuća i priznanja:

2013 Studijski boravak, Royal Brompton Hospital, London, UK2013 Studijski boravak, Asklepios St Georg Klinik, Hamburg, Germany