internista kardiolog

Dr Milić Marković

Milić Marković

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic radi:

Internističke i kardiološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, EKG, konverziju ritma

Radno mesto / Radno iskustvo:

2002. - Acibadem Bel Medic

1990. -  Vojnomedicinska akademija u Beogradu

1998. - Načelnik odeljenja u Klinici za urgentnu internu medicinu

1986. - Garnizonska ambulanta u Vranju

1979. - Vojna bolnica u Skoplju, garnizonska ambulanta

Obrazovanje:

1990. - Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu

1979. - Doktor medicine, Medicinski fakultet u Skoplju

Publikacije:

222 stručna rada iz oblasti interne medicine, kardiologije i urgentne interne medicine

Koautor "Srčana slabost", Beograd 2002.

Koautor "Atrijalna fibrilacija", Beograd 2000.

Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Član Srpskog lekarskog društvaČlan kardiološke sekcije SLD