Perikardni izliv

Perikardni izliv označava prisustvo prekomerne količine tečnosti u prostoru koji se nalazi između unutrašnjeg i spoljašnjeg lista srčane kese (perikarda) i/ili prisustvo tečnosti izmenjenih, patoloških svojstava u tom prostoru. Nastaje kao posledica delovanja veoma različitih lokalnih ili sistemskihpatoloških procesa, ali često i u takozvanoj idiopatskoj formi, kada nije poznat razlog nastanka.

Perikardni izliv sam po sebi najčešće ne remeti značajnije rad srca, ali ponekad, kada dođe do naglog izliva, ili kada je količina tečnosti velika, može dovesti do stanja opasnogpo život.

Češće su situacije kada do takvog stanja,višestrukim multiorganskim negativnim uticajima, dovodi neko oboljenje koje izaziva, između svega ostalog, i perikardni izliv.

Srčana kesa, koja ima ulogu da „izoluje“ srce od okolnih struktura i da ono unutar nje sa što manje trenja obavlja svoje složene pokrete u prostoru, inače sadrži i normalno određenu količinu bistre žućkaste tečnosti (oko 30-45 ml), koja pomaže da listovi srčane kese glatko klize jedan preko drugog. Ako, kao što je već rečeno, dođe do povećanja količine i/ili promene svojstava same tečnosti, govorimo o perikardnom izlivu. Količina tečnosti može biti mala, kao što je recimo 100 ml, ali može biti i veoma velika, čak i oko 2 litra.

Sam perikardni izliv, sa jedne strane, veoma često ne izaziva bilo kakve tegobe (asimptomatski), a sa druge strane,  kada se radi o stanju koje se zove tamponada srca, i koje nastaje kada je pritisak izliva na srce takav da ono ne može da se dovoljno raširi i primi krv koju bi potom ispumpalo, oni su takvi da ukazuju na životnu ugroženosgt: gušenje, osećaj lupanja srca, nesvestica, vrtoglavica, potpuni gubitak svesti uz oblivenost kože hladnim i lepljivim znojem.

Međutim, perikardni izliv je češće „nevini posmatrač“ simptoma do kojih dovode uzroci koji su doveli i do izliva. U slučaju upale srčane kese (perikarditis), to su bol u grudima koji se obično pojačava na udah, često zrači prema levom ramenu i lopatici, a ponekad se smanjuje prilikom naginjanja napred. Takođe, u slučaju perikarditisa mogu da se javegroznica, bol u mišićima, opšta slabost,muka, povraćanje, proliv.

SIMPTOMI

 • Najčešće nema simptoma
 • Gušenje
 • Osećaj lupanja srca
 • Nesvestica
 • Vrtoglavica
 • Potpuni gubitak svesti uz oblivenost kože hladnim i lepljivim znojem

UZROCI

U 60% slučajeva u kliničkoj praksi u zemljama sa najrazvijenijom zdravstvenm zaštitomotkrije se uzrok perikardnogizliva, ili bar postoji visoka sumnja o kakvom se uzroku radi,  a preostalih 40% se podvodi kao „idiopatski“, odnosno perikardni izliv nepoznatog porekla.

Pri tome se veruje da se u ovim slučajevima radi o virusnoj upali srčane kese, ali se iz raznih razloga temeljne dijagnostičke pretrage ne sprovode, što bi svakako dovelo do smanjenja zastupljenosti „idiopatskih“ izliva.

Najčešći poznati uzroci perikardnog izliva su:

 • Upala srčane kese mikroorganizmima (perikarditis) , čiji su najčešći uzroci virusi (ehovirus, koksakivirus, adenovirus, citomegalovirus,HIVi dr.), a ređe bakterije, uključujući i bacil tuberkuloze, gljivice i parazite.
 • Autoimuni-inflamatorni uzroci:sistemske bolesti vezivnog tkiva (lupus eritematozus, reumatodini artritis, skleroderma i dr.), arteritis (poliarteritis nodoza, temporalni arteritis), inflamatorna bolest creva, rani i kasni perikardni izliv nakon srčanog udara, kasni postraumatski izliv,stanje nakon primene određenih lekova (prokainamid, hidralazin,izonijazid, ciklosporin i dr.)
 • Maligne bolesti (u koje spadaju one koje zahvataju primarno srčanu kesu, što je ređi slučaj, a znatno češće su one koje zahvataju druge organe, ali su se proširile na srčanu kesu, a to su najčešće karcinom pluća, karcinom dojke i leukemije/limfomi)
 • Povreda srčane kese i srca nakon određenih medicinskih procedura
 • Trauma grudnog koša
 • Nakon primene zračne terapije
 • Kod teških  bubrežnih bolesnika (hronična bubrežna slabost)
 • Kod bolesnika sa oboljenjima štitaste žlezde
 • Aortna disekcija („cepanje aorte“)
 • Teška plućna hipertenzija
 • Amiloidoza

FAKTORI RIZIKA

Stanja smanjenog imuniteta mogu dovesti do pojačane izloženosti infekcijama i do pojave upale srčane kese i perikardnog izliva. Takođe, prisustvo svih gorenavedenih oboljenja i stanja, prilikom kojih se može pojaviti perikardni izliv, jeste faktor rizika za njegov nastanak.

DIJAGNOSTIKA

 • Ultrazvuk:Imajući u vidu efikasnost u otkrivanju perikardnog izliva, sa jedne strane, a sa druge strane široku dostupnost i nisku cenu pregleda, ultrazvuk srca (ehokardiografski pregled) je bez premca glavna metoda kojom se postavlja dijagnoza izliva u srčanoj kesi.
 • Perikardna punkcija:Ako je od kliničkog interesa,  u cilju rasvetljavanja uzroka perikardnog izliva, može se uraditi perikardna punkcija,odnosno perikardiocenteza, kojom se posredstvom punkcione igle uzima uzorak tečnosti iz perikardne šupljine i šalje na laboratorijsku analizu.
 • Laboratorijske analize krvi:Neizostavni su deo dijagnostike, budući da mogu ukazati na postojanje oboljenja za koje se zna da dovode do perikardnog izliva.

LEČENJE

Način lečenja zavisi od veličine perikardnog izliva, prisustva simptoma i uzroka.  Pravilo je da se uvek leči bolest koja je uzrok nastanka perikardnogizliva. Ukoliko nije poznat uzrok, pacijent je bez tegoba, a izlivmanje veličine, najčešće nije ni potrebno posebno lečenje, ali uz savet za obavezne periodične ehokardiografske kontrole (ultrazvuk srca). U najtežim slučajevima, kada je prisutna tamponada srca (ili će do nje verovatno doći), radi se hitna terapijska perikardiocenteza, odnosno evakuacija tečnosti iz perikardne šupljine posredstvom punkcione igle, radi rasterećenja srca. U posebnim slučajevima  perikardnih izliva drenaža tečnosti se obezbeđuje i hirurškim metodama. U slučajevima kada je perikardni izliv posledica upale srčane kese (perikarditis) mogu se primenjivati lekovi, i to nesteroidini antireumatici (najčešće ibuprofen), kolhicin, kortikosteroidi.

Koji lekari su vam potrebni:  

 • Kardiolog
 • Kardiohirurg
 • Grudni (torakalni) hirurg
 • Infektolog
 • Reumatolog
 • Endokrinolog
 • Nefrolog
 • Onkolog

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!