internista kardiolog

Dr Đurđica Momčilović Aleksić

Đurđica Momčilović Aleksić

Radno mesto / Radno iskustvo
Kardiologija KBC Zemun 26 godina
Kardiologija  KBC Rebro Zagreb
I Univerzitetsko klinički centar Tuzla 10 godina

Obrazovanje
Medicinski fakultet
Specijalizacija iz interne medicine i položen specijalistički ispit u Zagrebu
o Poslediplomskim studijama iz kardiologije

Stručna usavršavanja
Ehokardiografija – Škola ultrazvuka
Kongresi kardiologa

Profesionalna članstva
Član udruženja kardiologa Srbije
Član ehokardiografskig udruzenja Srbije

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Neinvazivna kardiologija : ultrazvuk srca,
Holter EKGa, Holter pritiska, Test fizičkim opterećenjem , stres eho test
Koronarna bolest: infarkt srca, angina pectoris
Aritmije, srčana slabost