lekar specijalista interne medicine – onkolog

Dr Zoran Popadić

Zoran Popadić

Radno mesto / Radno iskustvo
2001. godine počinje da radi u Službi onkologije u zdravstvenom centru Smederevo
2005. – 2020. godine: načelnik Medikalne onkologije i Šef Odseka za IHHTP u Opštoj Bolnici „Sveti Luka“

Obrazovanje
1999. godine diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Beogradu
2004. godine specijalizirao iz oblasti opšte medicine
2010. godine završio užu specijalizaciju iz onkologije i položio subspecijalistički ispit iz onkologije

Stručne aktivnosti
Aktivno učestvuje u u naučnim skupovima i radionicama posvećenim palijativnom zbrinjavanju onkoloških pacijenata
Držao akreditovanja predavanja o osnovnim principima lečenja hroničnog kancerskog bola i antimetskom tretmanu pacijenata na hemioterapiji
Držao prezentacije o kliničkom pregledu i lečenju malignoma dojke, neoplazmama ovarijuma i kolerektalnog kancera

Posebna sfera interesovanja
1992. godine po prvi puz Publikuje pesme u „Književnoj reči“
Poezija mu je objavljena u eminentnim domaćim i stranim časopisima, novinama i revijama
Zastupljen je u Antologiji poezije autora sa prostora bivše Jugoslavije objavljene u Cirihu 1992.godine, Antologiji srpske ratne poezije i proze objavljene u Ljubljani 1996.godine, Antologiji jugoslovenskog haiku pesništva objavljenog u Beogradu 2002.godine.
Objavio je zbirke poezije: 2003.godine „Šetač“, 2006.godine „Žrtvovanje“, 2016.godine „Zamuklice“, 2017.godine „Nedohod“
2004. godine je objavio putopis „Na putu“
Objavio je i esejističko – lirske zapise „Mal –Normal“ 2004. godine, i „Prozor“ 2008. godine

Dostignuća i priznanja
Nagradjivan je na festivalima poezije u Leskovcu 1998., Smederevu 2004. i 2008.