MEDIKALNI ONKOLOG

Prof. dr Vladimir Kovčin

Vladimir Kovčin

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Subspecijalističke onkološke konsultacije i drugo mišljenje. Konzilijarne preglede.

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Acibadem Bel Medic
2016.  - Direktor za međunarodnu saradnju privatne bolnice “Oncomed system”, Beograd
2013.  - Načelnik Odeljenja medikalne onkologije, KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd
2009.  - Direktor KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd
2005.  - Načelnik Onkološke službe u KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd
2001.  - Direktor i suvlasnik privatnog onkološkog centra “ Oncomed”
1997.   - Načelnik onkološke službe, šef konzilijarne dijagnostike i Konsultant  za onkologiju u Internacionalnoj klinici KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd
1994.   - Šef Odeljenja za sistemska maligna oboljenja i maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu
1990.   - Specijalista interne medicine na odeljenju za maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu
1984.   - Klinički lekar na Odeljenju za maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu

Obrazovanje
2008.  - Subspecijalizacija iz kliničke onkologije: “Mogućnosti prevencije  kardiotoksičnosti citotoksičnih lekova modifikacijama doza i načina  davanja”
2002. - Primarijat
1995. - Doktorat iz onkologije  “Poremećaji srčanog ritma kao manifestacija kardiotoksičnosti  pojedinačnih doza antraciklinskih citostatika, Medicinski fakultet u  Beogradu
1990.  - Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1989.  - Magisterijum iz imunoonkologije: “Dokazivanje karcinoembrionalnog  antigena u imunim komploeksima u serumu bolesnika sa malignim  oboljenjima i ponašanje CEA pri frakcionisanju seruma”, Medicinski  fakultet u Beogradu
1976.  - Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

Akademsko napredovanje
2009.  - Vanredni Profesor onkologije, Medicinska Akademija US Medical School
2007.  - Naučno zvanje: Viši Naučni saradnik za oblast Onkologije pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju Srbije
2005.  - Vanredni Profesor interne medicine, Medicinska Akademija US Medical School
1997.  - Naučno zvanje: Naučni saradnik za oblast onkologije pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju Srbije
1993.  - Istraživačko zvanje: Istraživač saradnik, oblast onkologija

Publikacije

  • 23 poglavlja u monografijama + 6 monografija
  • 25 rad in ekstenzo objavljena u stranim časopisima, sa recenzijom
  • 46 rezimea  objavljena u stranim časopisima, sa recenzijom
  • 45 radova objavljenih u zbornicima rezimea na inostranim kongresima i simpozijumima
  • 39 radova objavljenih u domaćim časopisima, sa recenzijom in ekstenzo
  • 4 rada objavljena u zbornicima kongresa u zemlji in ekstenzo
  • 107 rada objavljena u zbornicima rezimea sa kongresa i simpozijuma u zemlji

Strani jezici
Engleski
Francuski
Ruski

Posebna sfera interesovanja
Klinička istraživanja, Imunoterapija, hemioterapija