MEDIKALNI ONKOLOG

Dr sci. med. Zoran Andrić

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Acibadem Bel Medic
1998. - stalno zaposlen u KBC „Bežanijska Kosa“, Beograd.

Obrazovanje
2014. - Poslediplomske (doktorske) studije -kompletirao odbranom doktorske disertacije
2007.  - Rad iz uže specijalizacije pod nazivom „Procena efikasnosti i  toksičnosti hemioterapije u lečenju metastatskog karcinoma želuca“ i  stekao zvanje subspecijalista – onkolog, Medicinskom fakultetu u  Beogradu odbranio
1997.  - Specijalistički ispit iz interne medicine, Medicinski fakultet, Beograd
1992.  - Doktor medicine, Medicinski fakultet, Sarajevo

Publikacije
Autor brojnih radova iz oblasti onkologije objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Profesionalna članstva
Američko udruženje onkologa (ASCO)
Evropsko udruženje onkologa (ESMO)