opšti hirurg

Ass. dr Igor Spurnić

Igor Spurnić

Radno iskustvo
2005. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika onkološke hirurgije

U Acibadem Bel Medicu radi
Specijalistički pregled tumora dojke, štitasta žlezde, tumora i mladeža kože, tumora mekih tkiva.
Operativno lečenje tumora dojke, kože i mekih tkiva.

Strani jezici
Engleski jezik

Obrazovanje
2014.  Upisane Doktorke akademske studije iz rekonstruktivne hirurgije,  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, u toku izrada Doktorske  disertacije
2014. Specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu (specijalistički ispit položen sa  odličnim uspehom)
2004. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (prosečna ocena tokom studija 9,51)

Posebna sfera interesovanja
Hirurgija tumora dojke, štitaste žlezde, kože i mekih tkiva