onkohirurg

Prof. dr Miroslav Granić

Miroslav Granić

Prof. dr Miroslav Granić onkohirurg, jedan od vodećih u Srbiji za  dijagnostiku i hirursko lečenje benignih i malignih tumora dojke uz  izuzetnu hiruršku veštinu i primenu savremenog internacionalnog  protokola u terapijskom tretmanu.

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede  ambulantnih pacijenata, preglede hospitalizovanih pacijenata, hirurške  intervencije u lokalnoj anesteziji, incizione biopsije, ekcizione  biopsije, FNA biopsija uz citološku analizu, punkcije promena u dojci,  bimanuelni pregled dojki, uklanjanje mladeža, uklanjanje lipoma,  uklanjanje fibroma, uklanjanje atheroma, uklanjanje benignih tumora  dojke, operacije u opštoj anesteziji, operacije tumora dojke, karcinoma,  poštedne i radikalne operacije, biopsija limfnih čvorova, sentinel  biopsija limfnih čvorova, uklanjanje odgovarajućih grupa limfnih  čvorova, ekscizija melanoma uz ex tempore histopatološku analizu,  hirurška operacija štitaste žlezde

Radno iskustvo:

2004. - Bel Medic

2004. - KBC „Bežanijska kosa“ Beograd, direktor klinike za onkologiju

Obrazovanje:

•    Doktorska disertacija iz oblasti onkoloske hirurgije sa temom „Hirurški tretman filodnih tumora dojke“

•    Specijalista opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    Magistarski rad iz onkologije sa temom  „Petogodišnje preživljavanje obolelih od raka dojke sa negativnom aksilom“

    Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

Stručna usavršavanja:

Redovni profesor na katedri Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac nastavne baze hirurgije KBC, Bezanijska kosa

2008. - S. Giovanni, Gen. Hospital Rim, Italija

2000. - Institut Kiri, Pariz, Francuska,

2000. - Rush Hospital, Čikago, SAD

1997. -  Evropski onkološki institut, Milano, Italija

Publikacije:

Publikacije  prof. dr Miroslava Granića možete pogledati na linku:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=PureSearch&term=(grani%C4%87+m%5BAuthor%5D)

Strani jezici:

Engleski