onkohirurg

Doc. dr sci. med. Marko Buta

Marko Buta

U Acibadem Bel Medicu radi:

  • Klinički pregled dojki, dijagnostičke  biopsije tumora dojke (tru cut biopsije), sve vrste operativnih zahvata  kod pacijenata sa rakom dojke od poštednih sa proverom limfnih čvorova  stražara (sentinel biopsija), radikalnih, onkoplastičnih i  rekonstruktivnih procedura.
  • Klinički pregled štitaste žlezde,  biopsije tumora u štitastoj žlezdi tankom iglom (FNAb), klasične i  minimalno invazivne operacije štitaste i paraštitaste žlezde  (MIVAT/MIVAP), provere limfnih čvorova stražara (sentinel biopsija) i  disekcije limfnih čvorova vrata kod karcinoma štitaste žlezde.
  • Klinički pregled pacijenata sa melanomom, provera limfnih čvorova  stražara pacijenata sa melanomom i disekciona terapijska hirurgija.
  • Konsultativni i konzilijarni onkološki pregledi

Radno iskustvo
2003. godina - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS).
2014. - 2016. godine - šef odseka za hirurgiju melanoma, sarkoma i tumora mekih tkiva IORS-a.
Od 2016. godine - šefa odseka za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata na klinici za onkološku hirurgiju IORS-a.

Strani jezici
Engleski (Nemački, Ruski)

Obrazovanje
1992. godina-Evans High School, Augusta, Georgia
1995  godina- University of Geogia-Molecular Biology
2002  godina- Medicinski fakultet u Beogradu
2012. godina- Specijalista opste hirurgije
2014. godine- odbranio magistarsku tezu pod nazivom: Prognostički faktori i kliničko-patološke karakteristike diferentovanih tireoidnih karcinoma kod dece i adolescenata na Medicinskom Fakultetu u Beogradu pod mentorstvom Prof.Džodića.
2015. godine -izabran je u istraživačko zvanje Istraživač-saradnik.
2015. godine- promovisan u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za opštu hirurgiju-onkologiju.
2016. godine- odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Prognostički znаčаj klаsičnih i molekulаrnih (kаtepsin D, uPA i PAI-1) biomаrkerа ranog karcinoma dojke u praćenju toka bolesti” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom Prof. Džodića.
2017. godine- izabran je u istraživačko zvanje Naučni saradnik.
2018. godine- reizabran u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za opštu hirurgiju-onkologiju.

Stručno usavrsavanje

  • 2013. godina- Stručno usavršavanje obavio je u Univerzitetskoj klinici u Essen-u, Nemačka  kod Prof Martin-a Walz-a u Centru za minimalno invazivnu hirurgiju sa posebnim osvrtom na minimalno invazivnu hirurgiju štitaste, paraštitaste i nadbubrežne žlezde.
  • 2015. godine usavršavao se u Centru za minimalno invazivnu i onkološku hirurgiju u Ulmu, Nemačka.
  • 2017. godine prošao trening iz oblasti hirurgije raka dojke u Tokiju i Yokohami, Japan.
  • 2017. godine- završio trening i postao sertifikovan za korišćenje kontinuiranog i intermitentnog neuromonitoringa živca za glas (Prag-Medtronic) u hirurgiji štitaste žlezde.

Posebna sfera interesovanja
Hirurgija raka dojke, štitaste žlezde i melanoma.

Dostignuća i priznanja
2012. godine - član radne grupe za izradu Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke.
2014. godine - učestovao je kao koautor u izradi Priručnika za prevenciju, dijagnostiku i lečenje melanoma kože u okviru Intersekcijskijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva.
2014. godine - učestovao je kao koautor u izradi monografije “Rak dojke” profesora dr Radana Džodića koja je uvrštena u nastavno sredstvno za studente medicine, specijalizante opšte hirurgije i subspecijalizante iz oblasti onkologije medicinskog fakulteta u Beogradu.
Sekretar Udruženja onkoloških hirurga Srbije (UOHS).
2015. - 2018. godine - Sekretar Etičkog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
2019. - saradnik  na projektu izrade Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva Zdravlja Srbije za prevenciju, dijagnostikovanje i lečenje melanoma.