otorinolaringolog

Dr sci. med. Branka Mikić

 Branka Mikić

otorinolaringolog

Dr sci. med. Branka Mikić

Radno iskustvo

  • 2005. Bel Medic (konsultant)
  • 1978. Načelnik Odseka za audiološku rehabilitaciju, Klinika za otorinolaringologiju maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Srbije

Obrazovanje

  • 1995.  doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija na temu: „Uticaj rane rehabilitacije na evocirane potencijale dece sa oštećenjem sluha“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1983.  specijalista otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1981.  magistar medicinskih nauka, oblast otorinolaringologija
  • 1976.  doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva

  • ORL sekcija SLD, EFAS, ISA, IALP, ESPO; EAONO, IFOS
  • Član Adiology Committee IALP i Scientfic Board EFAS

Naučni radovi:

Publikacije dr Branke Mikić možete pogledati na ovom linku.

U Bel Medicu može obavljati:

Otorinolaringološke i otoneurološke preglede dece i odraslih, audiometriju, timpanometriju, vestibularne testove, BERA, faringoskopiju ...


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.