neurolog

Prof. dr Marina Svetel

 Marina Svetel

neurolog

Prof. dr Marina Svetel

Radno iskustvo 
1996. - Bel Medic
1985. - Odeljenje za degenerativne bolesti, Klinika za neurologiju, Kliničkin centar Srbij (KSC), Beograd
1984. Odeljenje za hematoonkologiju, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

Obrazovanje
1994. Doktorat medicinskih nauka, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989. Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1988. Magistar medicinskih nauka, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1982. Doktor medicine, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
Profesor, katedra Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski
Ruski

Posebna sfera interesovanja:
Bolesti nevoljnih pokreta: Parkinsonova bolest, distonija, Wilsonova bolest, parkinsonizam, tikovi, druge diskinezije

U Bel Medicu radi:
Neurološke preglede, aplikacija botulinskog toksina kod pacijenata sa fokalnim distonijama


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.