neurolog

Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić

 Nadežda Čovičković Šternić

neurolog

Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić

Radno iskustvo
      -            Bel Medic
1978.-2015. Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije
1976. odeljenje za psihijatriju, Klinika za neuropsihijatriju, Klinički Centar Srbije

Obrazovanje
Uža specijalčizacija iz kliničke farmakologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1981. Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1975. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
1985-2015.Profesor, Katedra neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski
Francuski

Dostignuća i priznanja:
1)Nagrada ‘’Laza Lazarević’’Društva neurologa Srbije za životno delo
2)Predsednica  Republičke stručne komisije za nacionalne vodiče dobre kliničke prakse
3)Predsednica Nacionalnog Udruženja za neuroangiologiju
4)Rukovodilac Nacionalne škole za neuroangiologiju
5)Član Naučnog borda Centralno-Južno evropskog Društva za moždani udar (CEES)
6) Rukovodilac naučnih projekata Ministarstva prosvete i nauke RS (2002.-2007; 2007-2011; 2011 -)

Posebna sfera interesovanja:
Cerebrovaskularne  bolesti i posebno bolesti malih krvnih sudova mozga sa retkim uzrocima  moždanog udara, posebno kod mladih, Glavobolje i bolni sindromi,   Vaskularna demencija, ekstrapiramidna patologija

U Bel Medicu radi: 
Neurološki pregled, MMSE,  Davanje blokade paravertebralne musculature, Davanje Diprofosa u  karpalni tunel, blokada n. Occipitalis maior


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.