grudni hirurg

Dr Aleksandar Ristanović

 Aleksandar Ristanović

grudni hirurg

Dr Aleksandar Ristanović

Radno iskustvo:

 • Od 2012. - Zamenik načelnika klinike za grudnu hirurgiju VMA
 • 2010. - 2012. - Lekar na Klinici za grudnu hirurgiju VMA
 • 2005. - 2010. - Načelnik II odeljenja Klinike za grudnu hiruriju VMA
 • 2000. - 2005. - Načelnik Kabineta za grudnu i kardio hirurgiju VMA
 • 1995. - 2000. - Specijalizacija iz grudne hirurgije, Vojnomedicinska akademija Beograd
 • 1993. - 1994. - Opšti lekarski staž OB Užice

Obrazovanje:

 • 2007. - Doktorske studije Medicinski fakultet Kragujevac
 • 1995. - Specijalizacija iz grudne hirurgije VMA Beograd
 • 1993. - Medicinski fakultet Univerziteta Beograd

Stručna usavršavanja:

 • 2013. - Solun, bolnica G. Papanikolau, seminar-From thoracotomy to VATS
 • 2008. - 2009. -  Pariz, Univerzitetska bolnica Hotel Dieu, Prof Regnard, opšta grudna hirurgija, VATS
 • 2006. - Barselona, Workshop-disekcione tehnike medijastinuma
 • 2005. - VMA, Beograd, International workshop - Minimally invasive operating techniques in thoracic surgery-VATS
 • 2004. - KC Ljubljana-tehnike proširenih reskcija pluća, hirurgija velikih disajnih puteva, videoasistirana torakoskopija (VATS)

Profesionalna članstva:

 • Evropsko udruženje grudnih hirurga,
 • Srpsko lekarsko društvo-sekcija grudne hirurgije.

Posebna interesovanja:

Tumori pluća, plućne maramice, sredogruđa i zida grudnog koša, infekcije pluća-gljivične, ehinokok i dr., apsces, spontani pneumotoraks, pleuralni izlivi, empijem, povrede grudnog koša.

U Bel Medic-u može obavljati:

 • Preglede, konsultacije.
 • Intervencije: torakalne drenaže, pleuralne punkcije, operacije tumora zida grudnog koša, medijastinuma, neke od operacija na plućima,
 • VATS: rešavenje pneumotoraksa, evakuacije pleuralnih izliva sa biopsijom pleure i pleurodezom, biopsije pluća, rešavanje hiperhidroze (prekomerno znojenje dlanova i pazuha), obostranom simpatikotomijom, timektomije-odstranjivanje grudne žlezde.

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.