ginekolog

Prof. dr Ljiljana Mirković

 Ljiljana Mirković

ginekolog

Prof. dr Ljiljana Mirković

Radno iskustvo
- Bel Medic
1988. - Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1998.

Obrazovanje
1996.  Doktor medicinskih nauka, Uža naučna oblast humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994.  Magistar medicinskih nauka, Uža naučna oblast humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994.  Specijalizacija iz Ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1986.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski

Profesionalna članstva
International Fedaration of Gynecology and Obstetrics
Ginekološko akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)
Sekcija za perinatalanu medicinu SLD
Udruženja ginekologa i obstetričara Srbije
Sekretar Savetodavnog odbora Ginekološko-akušerske sekcije SLD do 2012.
Podpredsednik Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva od 2012-2015.

Dostignuća i priznanja
- 26 objavljenih radova u JCR i MEDLINE bazi podataka
- Ukupno objavila 161 stručni i naučni rad
- Objavila24 knjige, udžbenika, poglavlja u knjigama i poglavlja u stranim knjigama
- Održala 31 predavanje po pozivu
- Učestvovala u radu 13 stranih kongresa
- Mentor je 20 studentskih, diplomskih, specijalističkih, magistraskih i doktorskih teza

Posebna sfera interesovanja
Patologija  trudnoće i trudnoće sa visokim rizikom, posebno trudnoće komplikovane  preeklampsijom, HELLP sindromom, zastojem u rastu ploda, pretećeom  abrupcijom, prenatalna invazivna dijagnostika.
Ginekološke i obstetriče operacije.

U Bel Medicu radi:
Invazivne  dijagnostičke procedure (biopsija horiona, amniocenteza, kordocenteza),  ekspertni morfološki ultrazvuk, fetalna eho kardiografiju, operativni  zahvati: histerektomija, miomektomija, cistektomija, vaginalne  operacije, konizacija, loop excizija, salpingektomija, ginekološki  pregledi, pregled vaginalnom sondom, abortus, biopsije, eksplorativne  kiretaže, vodjenje trudnoće sa visokim rizikom, vodjenje fizioloških  trudnoća.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.