Ciste na jajniku

Ciste na jajnicima predstavljaju čestu problematiku reproduktivnih organa žena. Najveći broj tih cista je bezopasan, odnosno benigan i mogu se javiti u svakom životnom dobu žene, počevši od detinjstva i adolescencije pa do perimenopauze i senijuma. 

Šta je to uopšte cista?

Cista predstavlja šuplju tvorevinu ispunjenu tečnim i/ili gustim sadržajem i može se javiti u okviru različitih organskih sistema. Najčešće govorimo o cistama na jajnicima i to u vreme reproduktivnog perioda žena koji podrazumeva upravo onaj period polne hormonske aktivnosti.

Ciste na jajniku grubo možemo podeliti na funkcionalne i nefunkcionalne. Funkcionalne ciste su: folikularne ciste, ciste žutog tela zvane još i hemoragične ciste, dok u najčešće nefunkcionalne ciste spadaju endometriotične ciste, popularno nazivane "čokoladne" ciste.

  • Funkcionalne ciste

Funkcionalne ciste, često nazivane i folikularne ili vodene ciste, su ciste koje se stvaraju u okviru oubičajnih hormonskih procesa u toku menstrualnog ciklusa, odnosno ovulacije, i nastaju kao posledica neprskanja folikula jajnika. Kao i svaka cista svoju veličinu povećava nakupljanjem tečnosti unutar šupljine i može narasti obično između 3 i 10 cm. Ovakve ciste su najčešće asimptomatske i samoograničavajućeg toka - samostalno puknu kroz par nedelja, što je najčešće takođe asimptomatski, ili može biti praćeno lakšim bolovima u stomaku koji kratko traju.

Kako ih možemo dijagnostikovati?

Ukoliko ne daju simptome, što je najčešće, ciste na jajniku se dijagnostikuju u okviru redovnih ginekoloških pregleda i to ultrazvukom kao metodom izbora za ovakvu vrstu promena.

Već na osnovu ultrazvučne slike možemo zaključiti da se radi o benignoj, folikularnoj cisti jer su one obično jasno ograničene, glatke površine, bez izraštaja u lumen ciste i najčešće nisu pregrađene septama, bistrog su, hipoehogenog sadržaja.

Koji su to simptomi ukoliko ipak postoje?

Nelagodnost u donjim partijama trbuha, poremećaji menstrualnog ciklusa, bolni seksualni odnosi, učestalije mokrenje... Ukoliko se na jajnicima nalazi više ovakvih cisti, takve jajnike nazivamo "policistični". Osnovna problematika policističnih jajnika leži u poremećaju hormonskog balansa koji može dovesti do poteškoća kod ostvarivanja trudnoće.

Kada ipak treba brinuti o ovakvim cistama i koje su metode lečenja?

Ključ je u redovnim ginekološkim pregledima kojima se verifikuje izgled, rast i tok „ponašanja“ cisti na jajniku. Najviše pažnje obraćamo na mogućnost komplikacija a to su infekcije i povišen rizik za uvrtanje jajnika, takozvane torzije.  Ciste jajnika svojom veličinom i težinom mogu doprineti izmeni anatomske lokalizacije jajnika i njegovog uvrtanja čime se kompromituje ishrana plemenitog jajničkog tkiva. Ovakava komplikacija odlikuje se jakim kolapsnim bolom, često praćenim mučninom i povraćanjem i predstavlja  indikaciju za hitno hirurško lečenje. Postoji retka potreba da se operišu i nekomplikovane folikularne ciste a to se odnosi na one koje su veće od 6-7 cm, koje izazivaju simptome i perzistiraju dug vremenski period. Metoda izbora je operacija laparoskopskim putem. Kroz najčešće tri reza od oko 1 cm prečnika se pod kontrolom kamere, u trbušnu duplju, plasiraju instrumenti kojima se dalje manipuliše. Ovakva operacija traje kraće od klasičnih, oporavak je brži i mogućnost komplikacije je manja.

  • Nefunkcionalne ciste

Endometriotične ciste ("čokoladne ciste") su, kao što je na početku pomenuto nefunkcionalne ciste jajnika koje su takođe benigne po svom histološkom toku ali su mnogo češće simptomatske i mogu uticati na fertilitet žena. Mehanizam nastanka je za sada nepoznat stručnjacima, ali se zna da nastaju kao posledica postojanja materične sluznice na ektopičnoj odnosno nefiziološkoj lokaciji. Sluznica materice-endometrijum prolazi kroz svoje cikluse koji se završavaju menstrualnim krvarenjem. Isti ciklus se odvija i unutar endometriotične ciste. Kako je cista ograničena šupljina, ta menstrualna krv se tokom ciklusa nakuplja u šupljini  i vremenom "stari" odnosno menja svoje hemijske osobine i postaje tamno braon. Otuda i potiče naziv „čokoladna“. 

Simptomi

Vrsta simptomatologije je ista kao i kod folikularnih cisti: 

  • bolovi, 
  • pritisak u donjem stomaku, 
  • nelagodni seksualni odnosi, 
  • učestalije mokrenje i 
  • bolna defekacija. 

Lečenje

Lečenje je konzervativnim putem: hormonskom terapijom ili hirurški - laparoskopskom metodom. 

Dr Monika Delon, specijalizant ginekologije i akušerstva


Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!