Kamen u mokraćnoj bešici

Kamen u mokraćnoj bešici se najčešće javlja kao posledica otežanog i nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike. Pacijent se žali na učestalo mokrenje, bolove u bešici, povremeno prekidanje mlaza mokraće i česte pojave urinarnih infekcija.

U većini slučajeva kamen se uspešno razbija uvođenjem instrumenata kroz mokraćni kanal u bešiku i delovi kamena evakuišu napolje. Pri tome treba hirurški rešiti i razlog koji je doveo do formiranja kamena (najčešće uvećana prostata) 

1. RTG - kalkulusi u mokraćnoj bešici 

2. Kalkulus mokraćne bešike na UZ