Limfomi su maligne bolesti krvi koje se prezentuju uvećanjem jednog ili više limfnih čvorova. Postoje tri tipa raka krvi, a to su limfomi, leukemije i mijelomi. Limfom je tip raka krvi koji počinje da se razvija u belim krvnim zrncima - limfocitima.  Limfociti su vrsta belih krvnih ćelija koji su nam neophodni za odbranu od infekcija. Jedan deo limfocita se nakuplja u limfinim čvorovima kojih ima svuda po telu, dok drugi cirkuliše po celom organizmu, a mogu se naći i kao što sukoštana srž, slezina i jetra. Nakon nakupljanja malignih limfocita u limfnim čvorovima dolazi do njihovog rasta bez kontrole. Limfomi su podeljeni u dva osnovna tipa:  Hočkinov limfom i Nehočkinske forme limfoma (NHL). Nehočkinov limfom je najčešći tip limfoma i delimo ga na sporo napredujuće (indolentne) i brzo napredujuće (agresivne limfome). Sporonapredujući limfom daje malo simptoma, zbog čega se može širiti po organizmu neprimećeno i često se otkriva u proširenoj formi. Nehočkinov limfom se može javiti bilo u bilo kom uzrastu kod oba pola, ali je najčešći kod muškaraca u dobu od 65. do 74. godine i karakteriše se fazama stabilizacije i pogoršanja, zbog čega je životni vek tih osoba najčešće skraćen. Ne postoje jasni uzročnici i faktori rizika za nastanak limfoma. Limfomi nisu nasledni. Ukoliko imate simptome u vidu bezbolnog uvećanja limfnih čvorova na vratu, pazuhu i/ili preponama,  povišenu temperaturu, noćno znojenje, gubitak u telesnoj težini, umor, ili ste skloni čestim infekcijama ili krvarenju iz nepoznatog razloga javite se lekaru. 

Uzroci i faktori rizika

 • stil života
 • ishrana bogata mesom, mlečnim proizvodima, nitratima I nitritima
 • alkohol
 • pušenje
 • faktori sredine: izloženost pesiticidima, farbama za kosu i dr. 

Glavni simptomi

 • bezbolno uvećanje limfnih čvorova na vratu, pazuhu i/ili preponama
 • povišena temperatura
 • noćno znojenje 
 • gubitak u telesnoj težini
 • umor
 • infekcije
 • krvarenje

Dijagnostika

 • Krvna slika
 • Biopsija limfnog čvora
 • PH (patohistološka analiza)

Lečenje

 • Hemioterapija
 • Imunoterapija
 • Zračenje (radioterapija)
 • Radioimunoterapija
 • Transplantacija koštane srži

Koji lekari vam trebaju:

 • Hematolog
 • Onkolog