Mijastenija gravis (mišićna slabost)

Mijastenija gravis je hronična progresivna bolest koju karakteriše slabost i umorljivost skeletnih mišića. Uzrokovana je defektima u neuromišićnom prenosu. Nije zarazna bolest, ali se pretpostavlja da postoji određeni faktor nasleđivanja. Myasthenia gravis je bolest kod koje nema promena na živcima i mišićima, ali postoji poremećaj u prenosu podražaja sa živca na mišić, što uzrokuje pojavu mišićne slabosti.  Mijastenija gravis (myasthenia gravis) ujedno je jedno od najprepoznatljivijih i najkarakterističnijih neuroloških oboljenja. Treba znati da se klinička slika i simptomi miastenije gravis kod istog bolesnika tokom života mogu menjati. Mogu se javiti vrlo blagi izolovani simptomi, u obliku spuštanja kapaka, povremenih duplih slika, smetnji u govoru ili žvakanju. Bolesnik se zamara, može primetiti da se teško penje uza stepenice ili da oseća težinu u rukama dok obavlja neki vrlo lagan posao. Karakteristično za ovu bolest je da su simptomi intenzivniji kako dan odmiče. Pacijenti se vrlo često probude bez simptoma, a onda, kako se zamaraju, simptomi se pojavljuju, da bi nakon odmora i primene terapije prestali. U prvim godinama simptomi mogu spontano nestati, pa ih bolesnik često zanemari. Bolest se može javiti u svim životnim dobima, ali se smatra da se najčešće javlja kod mladih žena i starijih muškaraca. Kod osobe obolele od mijastenije dolazi do stvaranja antitela koja su odgovorna za pojavu bolesti jer sprečavaju vezivanje acetilholina za receptore. Broj receptora se smanjuje kod nekih oblika mijastenije čak i za 50 odsto. Zbog toga prvi podražaji koji putuju živcem oslobađaju acetilholin, koji popuni sve postojeće receptore, pa se acetilholin koji se i dalje oslobađa nema za šta vezati, mišićna vlakna se ne mogu kontrahovati i snaga mišića slabi. Zbog čega se to dešava nije do danas razjašnjeno. Timus je mekana žlezda koja se nalazi iza grudne kosti. Nakon puberteta se smanjuje i zamenjuje ga masno tkivo. Smatra se da pojedini delovi timusa uzrokuju stvaranje antitela koja su odgovorna za pokretanje imunoloških procesa. Vrlo često kod pacijenata obolelih od mijastenije gravis postoji značajno uvećanje timusa, nekad i u vidu tumora koji se zove timom. Kada postoji timom, smatra se da se radi o težem obliku mijastenije gravis, pa je lečenje kompleksnije. Hirurško lečenje, tj. VATS uniportal timektomija, obavezan je vid lečenja kod mijastenije gravis. VATS uniportal timektomija podrazumeva uklanjanje timusa kao žlezde koja luči antitela. Treba ga primenjivati kod skoro svih pacijenata obolelih od mijastenije gravis. Ranije su se operacije timusa izvodile pristupom kao za operacije srca, i to je donekle sputavalo pacijete, kao i ordinirajuće neurologe, da se odlučuju za operaciju pre svega zbog mišićne slabosti i težeg podnošenja anestezije. Danas se u Bel Medicu VATS uniportal timektomija izvodi po svim svetskim standardima. Kroz mali rez u pazušnoj jami dužine oko 2 cm plasira se kamera i instrumenti kojima se odstranjuje timus. Posle VATS uniportal timektomije u bolnici se ostaje 24 sata, oporavak je brz, tako da se za oko nedelju do desetak dana  pacijent vraća redovnim aktivnostima. Faktori rizika nisu poznati.

SIMPTOMI

 • pad kapka (jednog ili oba)
 • duple slike
 • smetnje u govoru 
 • slabost nogu
 • otežano gutanje 
 • otežano žvakanje 
 • otežano disanje

DIJAGNOSTIKA

 • pregled neurologa
 • pregled grudnog hirurga
 • laboratorijske analize krvi
 • analiza antitela na acetilholinske receptore
 • skener (CT) grudnog koša 
 • magnetna rezonanca (MR) grudnog koša
 • EMNG (elektromiografija)
LEČENJE

*Lekovi (imunosupresivi i kortikosteroidi)

*VATS uniportal timektomija 


KOJI VAM LEKARI TREBAJU

*Grudni hirurg

*Neurolog

*Anesteziolog