Pneumotoraks

Pneumotoraks je patološko stanje koje se karakteriše prisustvom vazduha u plućnoj maramici koji dovodi do kolapsa pluća. Nastaje spontano, bez povrede pluća. U određenim situacijama može biti prouzrokovan i traumom ili jatrogeno (prilikom invazivne dijagnostičke procedure kao što je plasiranje centralnog venskog katetera). Lečenje nekomplikovanog spontanog pneumotoraksa može biti konzervativno, ali je češće hirurško. Pneumotoraks prema nastanku može biti: traumatski (spoljni i unutrašnji) i arteficijalni (dijagnostički i terapeutski). Zavisno od širine i lokalizacije sraslina između visceralne i parijetalne pleure, koje sprečavaju potpuni kolaps pluća, pneumotoraks može biti totalni i parcijalni. Najoptimalniji način lečenja pneumotoraksa je hirurški. Izvodi se torakalna drenaža grudne šupljine u lokalnoj anesteziji, čime se pritisak u istoj dovodi u normalu a pluće se širi, odnosno kolpas se eliminiše. Obično se izlečenje postiže nakon dva do tri bolnička dana. U slučaju produženog izlaska vazduha ili recidiva (ponovljenih epizoda pneumotoraksa) potrebno je uraditi VATS uniportal resekcija vrha pluća za lečenje pneumotoraksa. To je svetski standard za lečenje ovog stanja sa minimalnim estetskim defektom i brzim oporavkom. Smatra se da postoji veza između pojave pneumotoraksa i prethodno postojećih bolesti pluća i drugih stanja u organizmu koja mogu biti prouzrokovana padom imuniteta.

SIMPTOMI

 • Otežano disanje 
 • Bol u grudnom košu
 • Nedostatak vazduha
 • Ubrzan rad srca
 • Drhtavica
 • Kašalj 
 • Gušenje
 • Strah

FAKTORI RIZIKA

 • Urođene promene na plućima (nasledne bolesti)
 • Bolesti pluća (akutne i hronične)
 • Sistemske bolesti (tumori, pneumokonioza, tuberkuloza pluća)
 • Aspiracija stranog sadržaja
 • Plućni edem
 • Neuhranjenost (loša ishrana)
 • Duboka starost
 • Više uzastopnih izlaganja povišenom pritisku u jednom danu
 • Izlaganje tela promeni pritiska u toku ronjenja, letenja, boravak u hiper i hipobaričnim komorama, rad u atmosferi povišenog pritiska (kesoni, tuneli, rudnici). 
 • Mehanička ventilacija pluća (veštačko, asistirano disanje)

DIJAGNOSTIKA

 • Pregled pulmologa
 • Pregled grudnog hirurga
 • Rendgenski (RTG) snimak pluća
 • Skener (MSCT) grudnog koša.

LEČENJE

 • Torakalna drenaža grudne šupljine
 • VATS uniportal resekcija vrha pluća

KOJI VAM LEKARI TREBAJU

 • Grudni hirurg
 • Pulmolog
 • Radiolog
 • Anesteziolog