prekomerno crvenilo lica (Erythrophobia)

Eritrofobija je stanje koje se karakteriše prekomernim crvenilom lica koje se intezivira u stanjima pojačanog stresa i napetosti. Uzroci eritrofobije su nepoznati. Tegobe počinju u ranom detinjstvu, pojačavaju se u pubertetu i starijim godinama. Podjednako su zastupljeni kod oba pola. Karakteristični simptomi su suva usta, kratak dah, mučnina, teškoće sa disanjem, slabost. Tegobe se pojačavaju kada je napolju veoma veoma toplo, kao i usled emocionalnih stimulusa koji nadražuju simpatički nervni sistem. VATS simpatikotomija predstavlja optimalan tretman za hirurško lečenje problema prekomernog crvenila lica.  Za razliku od mnogih nehirurških tretmana, gde su rezultati spori i nedovoljni, VATS simpatikotomijom eritrofobija se povlači odmah nakon buđenja iz anestezije. Oporavak je brz i pacijenti napuštaju bolnicu istog dana kada su operisani ili nakon noći provedene u bolnici.

SIMPTOMI

 • Suva usta
 • Kratak dah
 • Mučnina
 • Teškoće sa disanjem
 • Slabost

DIJAGNOSTIKA

 • Pregled dermatovenerologa
 • Pregled grudnog hirurga
 • Laboratorijske analize: provera vrednosti šećera u krvi i hormona štitaste žlezde T3, T4  i TSH
 • Rendgenski (RTG) snimak pluća

LEČENJE

 • VATS simpatikotomija 
 • Transaksilarna VATS simpatektomija 

KOJI VAM LEKARI TREBAJU

 • Grudni hirurg
 • Dermatovenerolog