Trombocitopenija

Trombocitopenija je hematološki poremećaj kod koga je smanjen broja krvnih pločica (trombocita) u perifernoj krvi. Kod zdravih osoba se broj krvnih pločica kreće između 150.000 i 400.000. Kada broj padne ispod 150.000, govorimo o trombocitopeniji. Trombociti učestvuju u zgrušavanju krvi, pa kada ih nema dovoljno, otežano se zaustavlja krvarenje.

Uzroci trombocitopenije

Najčešći uzrok trombocitopenije je imunološka trombocitopenija (ITP) ili idiopatska trombocitopenijska purpura. To je autoimuni poremećaj u kome antitela obolele osobe, umesto da napadaju uzročnike infekcije (viruse, bakterije), greškom napadaju i uništavaju sopstvene ćelije tj. krvne pločice (trombocite). 

Sekundarna trombocitopenija je posledica neke druge bolesti. Lečenjem te osnovne bolesti, raste broj trombocita, odnosno leči se i trombocitopenija. 

Trombocitopenije se nekada javlja i u trudnoći, u najvećem broju slučajeva ne zahtevaju lečenje tokom same trudnoće, već se samo često kontroliše češće krvna slika. Trombocitopenija najčešće spontno i postepeno nestaje posle porođaja.

Sekundarna trombocitopenija se povezuje sa sledećim bolestima:

 • Virusne infekcije (male boginje, parvovirus B19, hepatitis C, Epstein-Bar, HIV, SARS COV-2)
 • Sistemske bolesti vezivnog tkiva (na pr. sistemski lupus)
 • Uvećanje slezine izazvano cirozom jetre 
 • Sepsa
 • Infekcija Helicobacter pylori
 • metastaze pojedinih tumora u kostnoj srži  (karcinom dojke, pluća, prostate, bubrega i štitaste žlezde)
 • Aplastična anemija
 • Mielodisplastični sindrom
 • Hronična limfocitna leukemija i neke vrste limfoma.

Nastanku trobocitopenije mogu da doprinesu i:

 • Preterano konzumiranje alkoholnih pića
 • Lečenje karcinoma hemioterapijom i zračenjem
 • Lečenje antibioticima, antiepilepticima i niskomolekularnim heparinom.

Simptomi trombocitopenije

Neki od obolelih od trombocitopenije nemaju nikakve simptome. Najčešći prvi znak ove bolesti je krvarenje iz nosa ili spontana pojava modrica.

Ostali simptomi trombocitopenije su:

 • Krvarenje desni 
 • Ljubičasti podlivi u usnoj duplji
 • Ljubičasti  takčasti podlivi na potkolenicama
 • Krvi u mokraći i stolici
 • Zamor
 • Uvećana slezina
 • Obilne menstruacije kod žena.

Postavljanje dijagnoze trombocitopenije

Dijagnoza trombocitopenije se postavlja na osnovu:

 • Kliničkog pregleda. Doktor će postaviti pitanja vezana za  bolesti koje je pacijent imao ili ih aktuelno leči, porodičnu istoriju bolesti i lekove koje pacijent uzima. Proveriće pregledom i da li postoje modrice, ljubičasti podlivi, uvećana slezina i jetra.
 • Analiza krvi sa kompletnom krvnom slikom. Neophodno je da se utvrdi tačan broj krvnih pločica, belih i crvenih krvnih zrnaca. U cilju tačnog utvrđivanja broja trombocita (krvnih pločica), vrši se ručno brojanje trombocita ili se radi određivanje broja trombocita na natrijum citratu.
 • Razmaz periferne krvi. Na ovaj način mogu da se pod mikroskopom vide krvne pločice. 
 • Testovi zgrušavanja krvi. Utvrđivanje zgrušavanja krvi vrši se radi merenjem protrombinskog vremena (PT), aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena (aPTT), fibrinogena i vremena krvarenja.

Lečenje trombocitopenije

Ako je trombocitopenija posledica neke druge bolesti, onda se prvenstveno leči ta osnovna bolest. Ako su uzrok lekovi, onda se isključuju lekovi koji su doveli do snižavanja broja trombocita.

Ostali načini lečenja uključuju:

 • Kortikosteroide. Pacijentima se daju u vidu intravenskih injekcija ili infuzija ili u obliku tableta. 
 • Imunoglobulini i drugi lekovi koji smanjuju uništavanje trombocita i podstiču njihovo stvaranje se daju obolelima.
 • Uklanjanje slezine.
 • Transfuziju. Transfuzijom se privremeno (najduže na 3 dana) povećava broj trombocita u krvi. Ovaj način lečenja se primenjuje kada je utvrđeno da je izuzetno mali broj trobocita u krvi.

Lekari koji su Vam potrebni

 • Internista-hematolog