Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Citostatska infuzija u bolnici 25.740,00
Davanje intramuskularne injekcije u ordinaciji 3.020,00
Davanje intramuskularne injekcije Longaceph-a 1g u ordinaciji 3.020,00
Davanje intravenske injekcije u ordinaciji 3.240,00
Intravenska infuzija u ordinaciji 5.720,00
Inhalacija u ordinaciji 2.000,00
Plasiranje urinarnog katetera u ordinaciji 4.860,00
Klizma u ordinaciji 5.720,00
Previjanje rane u ordinaciji 5.220,00
Obrada male opekotine 14.300,00
Obrada velike opekotine Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 4.120,00
Davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji Kontaktirajte nas
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 7.080,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji - prigradsko naselje Kontaktirajte nas
Zamena urinarnog katetera (ili ispiranje) u kućnoj poseti - tehničar 7.150,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji Kontaktirajte nas
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji noću (od 22 - 07h) 8.580,00
Fizikalna terapija - 1 tretman u kućnim uslovima 8.800,00
Previjanje rane u kućnoj poseti (medicinska sestra) 7.970,00