ŠTA JE DEXA

Glavna metoda za merenje mineralne gustine kostiju je DEXA metoda (osteodenzitometrija). Zapravo, DEXA precizno meri koliko su čvrste vaše kosti i jedini je način za dijagnostifikovanje osteopenije i osteoporoze.

To je bezbolan, brz i precizan način za rano otkrivanje promena koštane mase, i to u cilju prevencije preloma, unapređenja zdravlja kostiju kao i praćenja efekta lečenja.

Prema uputsvu SZO (Svetske zdravstvene organizacije) DEXA se radi na dva mesta, a to su kuk i kičmeni stub.

DEXA aparat u Acibadem Bel Medicu, istovremeno sa merenjem gustine kostiju, utvrđuje i FRAX indeks, kojim se predviđa desetogodošnji rizik od preloma, kao i TBS, kojim se određuje tačna čvrstina kostiju i stepen poremećaja koštane mikroarhitekture.

U slučaju nižih zbirnih vrednosti i manje gustine ili gubitka koštane mase to je kost sklonija prelomima (frakturama).

DEXA skener u Acibadem Bel Medicu je najnovije generacije, marke „Hologic“, i emituje veoma nizak nivo X radijacije. Stoga je bezbedan po zdravlje.

Osteoporoza koja u početku ne daje nikakve simptome ali značajno povećava rizik od preloma kostiju.

Nakon dijagnostikovanja osteoporoze putem DEXA aparata u Acibadem Bel Medicu ćete moći da dobijete najstručniji savet za terapiju, ishranu i fizikalnu terapiju koja dovodi do jačanja stukture i poboljšanja kvaliteta koštanog sistema.

Reumatolog, fizijatar, ginekolog ili lekar opšte prakse uputiće Vas na DEXA skener ako:

 • imate više od 65 godina
 • ako ste u menopauzu ušli pre 45. godine
 • ako bolujete od reumatoidnog artritisa i drugih zapaljenskih bolesti koštano-zglobnog sistema
 • ako neko u bližoj familiji npr. majka ima osteroporozu
 • ako ste nežne građe, tj. imate BMI ispod 19 kg/m²
 • ako imate manjak vitamina D
 • ako ste imali transplantaciju organa
 • ako patite od hronične bubrežne insuficijencije, Kušingovog sindroma, bolesti gastrointestinalnog trakta (ulcerozni kolitis, Kronova bolest, stanje posle gastrektomije), hroničnog oboljenja jetre
 • kod sumnje na osteoporozu na osnovu radiografskog pregleda kičmenog stuba
 • u slučaju smanjenja telesne visine za 4-5 cm
 • ako ste koristili kortikosteroide duže od 3 meseca
 • ako dugo koristite glukokortikoide

ZAŠTO SE RADI

 • radi dijagnostifikovanja osteopenije i osteoporoze
 • radi procene rizika od preloma kosti u narednih 10 godina (FRAX)
 • radi određivanja čvrstine kostiju i stepena poremećaja koštane mikroarhitekture (TBS)

KAKO SE IZVODI?

Procedura DEXA dijagnostike traje od 10 do 20 minuta, u zavisnosti od toga koji deo tela se ispituje. Snimanje je potpuno bezbolno i ne zahteva pripremu. Morate biti mirni tokom pregleda, a posebno prilikom pozicioniranja DEXA skenera iznad regije koja se testira.

Ovo znači da je aparat izuzetno bezbedan kako za osoblje koje radi sa aparatom tako i za pacijenta.

PRIPREMA

Za DEXA dijagnostiku u Acibadem Bel Medicu nije potrebana nikakva priprema.