Mamografija

Mamografija je ‚‚zlatni standard“ za ranu dijagnostiku tumora dojke, kojom se detektuje i neopipljiv tumor minimalnih dimenzija. Kada se tumor dojke otkrije u ovoj fazi, prognoza je jako dobra. 

S obzirom na to da su maligni tumori dojke najčešći tumori kod žena (25 odsto svih tumora i najčešći uzrok smrti kod žena - 15 odsto smrtnih ishoda od kancera), postoji veliki interes za otkrivanje i lečenje tumora u najranijem stadijumu bolesti, kad je verovatnoća izlečenja velika. Ako se otkrije kada je manji od 1,5cm, karcinom je izlečiv u 98% slučajeva. U slučaju karcinoma većih od 2 centimetra - limfni čvorovi su pozitivni u 50-60 odsto slučajeva, a tada je petogodišnje preživljavanje 60 odsto. Prosečna veličina mamografski detektovanog karcinoma je 0.5 centimetara.

Dijagnostička tačnost mamografije je 85-90%.

Mamografija je neinvazivna radiološka metoda kojoj treba da se podvrgne svaka žena starija od 40 godina. Ona predstavlja rendgensku metodu koja je ‚‚zlatni standard“ u otkrivanju tumora i drugih promena u dojci, a naročito onih koje se ne mogu napipati. Količina zračenja koju dojke prime u toku mamografije je minimalna. Ilustracije radi, jednaka je količini prirodnog zračenja koje organizam primi u toku sedam nedelja ili količini zračenja koja se apsorbuje za vreme leta avionom od Beograda do Njujorka i nazad.

Dakle, strah od zračenja nije opravdan, posebno kad se ima u vidu da Bel Medic poseduje „Hologic“ digitalni mamograf sa tomosintezom najnovije generacije. Ovaj tip mamografa automatski podešava dozu zračenja na minimum, i to prema potrebama svake pacijentkinje individualno. Brzina skeniranja kod digitalnog mamografa sa tomosintezom je takva da skraćuje vreme izloženosti zračenju na pola. Vrhunska savremena tehnika daje trodimenzionalnu sliku, pa otkriva i najmanje karcinome čak i u dojkama žlezdane strukture. 

Mnoge žene izbegavaju mamografiju jer im je procedura neprijatna, jer je uslov za kvalitetan snimak da dojka bude čvrsto pritisnuta kompresivnim papučicama. Međutim, uz novi digitalni HOLOGIC mamograf sa tomosintezom strah od bola i neprijatnosti nestaje.

Prednosti ovog aparata u odnosu na aparate sa 2D tehnologijom su:

  • SmartCurve ergonomski sistem pruža komforniju mamografiju za 93% pacijentkinja.
  • 3Dimensions platforma omogućava najkraće moguće vreme skeniranja, pa su dojke pod kompresionom papučom manje od 4 sekunde.
  • Brzina skeniranja skraćuje izloženost zračenju za 50%..
  • Za 27% je veći ukupan broj otkrivenih karcinoma dojke, dok je za 63% više otkrivenih malih invazivnih karcinoma.
  • Za oko 50% smanjuje broj lažno pozitivnih nalaza.
  • Za 42% smanjuje potrebu za dodatnim skupim dijagnostičkim procedurama (punkcije i biopsije).
  • 3D slika obezbeđuje pouzdanije otkrivanje karcinoma kod gustog žlezdanog tkiva dojki nego 2D mamografija.

Snimke u Acibadem Bel Medicu tumače iskusni radiolozi, specijalizovani za dijagnostiku bolesti dojke.

Sama procedura sa opisivanjem i konsultacijom traje oko 30 minuta.

Vrste mamografije:

  • Klinička mamografija(dijagnostička, tj. simptomatska): radi se uvek, odnosno u svakoj životnoj dobi kod žena sa tegobama, ili kod kojih su palpatornim ili ultrazvučnim pregledom uočene određene promene.
  • Mamografija za rano otkrivanje raka dojke (skrining mamografija): pregled kod žena koje nemaju tegobe ili promene u dojkama, preporučuje se da se inicijalna mamografija uradi sa navršenih 40 godina života.