Skener (msct)

Multidetektorska (ili multi-slajsna) kompjuterizovana tomografija  (MDCT, MSCT) daje veoma detaljne i precizne prikaze mekih tkiva, krvnih  sudova i kostiju pregledanog dela tela (glave, vrata, grudnog koša,  abdomena, karlice, gornjih ekstremiteta, donjih ekstremiteta....).

Kompjuterizovana tomografija je neinvazivna dijagnostička metoda, a  skener abdomena i CT pregledi su jednostavni, brzi i bezbolni. Mogu se uraditi odmah kad je potrebno, u nekim slučajevima i bez posebne  pripreme. Da bi se postigla bolja vizuelizacija tkiva i organa, kod  određenih CT snimanja je neophodno pacijentu dati kontrastno sredstvo.

160-slajsna kompjuterizovana tomografija (CT skener) je najčešće indikovana kod:

  • Sumnje na tumor ili lokalizovanu infekciju (apsces)
  • Sumnje na trombozu krvnog suda, aneurizmu, krvarenje
  • Traume i sumnje na unutrašnje krvarenje
  • Oštećenja mišića i preloma kosti.

Acibadem Bel Medic ima novi 160-slajsni skener Aquilion Lightning SP koji ima brojne prednosti u odnosu na druge skenere:

  • do 80% niže zračenje pacijenta 
  • do 40% manja primena kontrasta
  • Jasna i precizna slika svakog organa i promene (zahvaljujući sistemu sa 80 redova detektora PURE VISION i 160 slajsova u rekonstrukciji po rotaciji)
  • Projektovan je za široku upotrebu: od pedijatrijskih do barijatrijskih pacijenata (do 220 kg). Ima veliki otvor i veliki opseg kretanja stola, što ga čini ergonomski najbolje optimizovanim aparatom za sve vrste pacijenata
  • Poseduje softver koji otklanja artefakte od metala tokom snimanja.
  • Radi rekonstrukciju snimka iz više planova u realnom vremenu stvarajući 3D slike.

MSCT - skener u kardiovaskularnoj dijagnostici:

Kompjuterizovana 160-slajsna tomografija omogućava i kompletan i  neinvazivan pregled krvnih sudova (CT angiografiju), u trajanju od samo  nekoliko sekundi, kao i CT koronarografiju. MSCT koronarografija je vrlo korisna u dijagnostici srčanih oboljenja - pre svega bolesti  koronarnih krvnih sudova - pa u nekim slučajevima može adekvatno da  zameni invazivnu koronarografiju. Ova metoda je dobro rešenje i za  praćenje stanja operisanih bolesnika i pacijenata sa bypass-om, kod  kojih je bezbednije proveravati prohodnost graftova uz pomoć skenera  nego koronarografijom.

MSCT u gastroenterologiji:

U dijagnostikovanju bolesti digestivnog trakta, neinvazivna CT kolonografija (virtuelna kolonoskopija) može da zameni invazivnu kolonoskopiju koja  je kod nekih pacijenata kontraindikovana. Reč je o starijim osobama i  pacijentima sa težim srčanim bolestima, sa suženim lumenom creva zbog  rasta tumora, ili drugim potencijalnim rizicima. CT kolonografija je  komforna i brza metoda koja ne zahteva sedaciju, a omogućava detekciju  promena manjih od 10 milimetara. Njome se mogu otkriti tumori, polipi,  krvarenja, upalne bolesti creva, divertikuloza... Indikovana je i kod  pacijenata sa niskim ili umerenim rizikom za karcinom debelog creva  (kolona), koji nisu motivisani ili iz bilo kog drugog razloga nisu spremni da se podvrgnu nekomfornoj klasičnoj endoskopskoj kolonoskopiji.

Kako se izvode različita skenerska snimanja, saznajte klikom na linkove: