Uroflowmetrija

Uroflowmetrija je ispitivanje protoka urina, radi procene funkcionalnog stanja mokraćne bešike i mokraćne cevi (uretre).

Ispitivanje se izvodi tako što pacijent mokri u posudu i na taj način se meri količina mokraće i vreme mokrenja. Rezultat se prikazuje u grafičkom obliku i na osnovu njega se procenjuje da li postoji prepreka u proticanju urina.

Na kraju se ultrazvukom izmeri količina eventualno zaostale mokraće u bešici (rezidualni urin).

Da bi se pregled adekvatno obavio i dobio pouzdan nalaz, neophodno je da pacijent dođe sa punom bešikom.