Hirurgija | Urgentna hirurgija

Usluge

Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva)
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - dan
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - noć
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva)
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva)
Uklještena umbilikalna kila
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva)
Uklještena femoralna kila (bez resekcije creva)
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva)
Uklještena (ventralna) kila
Žučna kesa - laparaskopski - hitna
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom
Splenektomija
Akutni abdomen - Hitna hirurška intervencija
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom
Prednja visoka resekcija rektuma
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom
Prednja niska resekcija rektuma
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom
Prednja niska resekcija rektuma - sa staplerskom anastomozom
Desna hemikolektomija i anostomoza creva
Desna hemikolektomija sa ileostomom
Resekcija sigme sa izvođenjem kolostome - Hartman
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom
Billroth 1 - Parcijalna resekcija želudca
Billroth 2 - parcijalna resekcija želudca
Kiretaža eksplorativna u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji
Kiretaža eksplorativna u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji - noću
Incizija Bartholinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji
Incizija Bartholinijeve žlezde u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću
Laparoskopska operacija - ginekološka - hitno noću
Torsia testisa - operacija
Flexibilna laserska litotripsija
Endoskopska litotripsija (endoskopsko razbijanje kamena u bubregu)
Laserska endoskopsa litotripsija

Urgentna hirurgija bavi se stanjima koja zahtevaju hitnu hiruršku intervenciju zbog ugroženosti života pacijenta.

Bel Medic poseduje sve što je potrebno za zbrinjavanje upravo takvih stanja.

Sa četiri najsavremenije opremljene operacione sale, respiratorima za mehaničku potporu, jedinicom intenzivne nege sa 6 kreveta, u svakom trenutku na najbrži i najadekvatniji način možemo zbrinuti i najteže urgentne pacijente.

Timovi vrhunskih hirurga i instrumenterki, anesteziologa i anestetičara i internista (intenzivista) spremni su da u svakom trenutku, u najkraćem mogućem roku, pruže pomoć onom kome je potrebna.

Radimo 24 sata svakog dana, vikendom i praznicima, posedujemo jedan od najsavremenije opremljenih dijagnostičkih centara u regionu i možemo zbrinuti pacijente u sledećim slučajevima:

  • Vezana creva (ileusi)
  • Upala slepog creva
  • Upala žućne kese
  • Perforacija (pucanje) bilo kog organa u stomaku (abdomenu)
  • Krvarenje u abdomenu
  • Povrede svih vrsta (pad sa visine, povrede nanesene tupim i oštrim predmetima, povrede nastale u saobraćajnim nesrećama, povrede glave i kostiju glave, povrede kičme i mekih tkiva)
  • Prelomi koji zahtevaju hitnu hiruršku intervenciju
  • Torakalne drenaže kod preloma rebara, pojave vazduha ili tečnosti (izliva) u grudnom košu
  • Uvrtanje testisa (torzija testisa)
  • Ruptura bubrega

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!