Alergeni


Alergeni su materije koje izazivaju alergijsku reakciju i teško ih je pri uobičajenom načinu života izbeći. Oni su svuda oko nas - u hrani, lekovima, sredstvima za pranje, odeći, nakitu, prirodi i okolini u kojoj živimo. U hrani je najčešće reč o proteinima kao izazivačima alergijskih reakcija.

Usluge