Estetska stomatologija

Estetska stomatologija

Kada se pomene estetska stomatologija, najčešće se misli na izbeljivanje zuba ili fasete, ali estetska stomatologija je mnogo više od toga.

Uz moderna dostignuća u stomatologiji, estetski zahvati mogu biti u rasponu od osnovne korekcije boje zuba do zamene nedostajućih zuba i svega između. Svakom pacijentu se pristupa na način koji će dati najbolji krajnji rezultat, a ka konačnom cilju Vas vode stomatolozi različitih specijalnosti.

Poboljšanja izgleda osmeha intervenisanjem na zubima je, u Srbiji, uobičajen pristup. U Bel Medicu je ovaj pristup dopunjen i estetskim intervencijama na desnima. Povlačenje desni nastaje zbog infekcije, neispravnog zagrižaja, neadekvatne tehnike pranja zuba. U takvim situacijama, kada se desni povuku, kruna zuba postaje veća, a osmeh koji smo koristili sa ponosom, postaje redukovan. Nesvesno, pacijent počinje da skriva defekte koji se pojavljuju. Plastične periodontontalne operacije na desnima se izvode bez ožiljka, sa ciljem da se nivo gingive vrati na pređašnji nivo, da bi se uporedo sa tim mogao vratiti i korektan oblik i boja zuba keramičkim ili kompozitnim fasetama. Minimalno invazivnim zahvatima na zubima i mekom tkivu vraćamo ono što je kroz vreme nestalo. Lepi zubi i desni zdravog izgleda, zajedno, čine da osmeh odaje utisak mladosti i zdravlja.  

Lepši zubi poboljšavaju izgled, osmeh, ali i samopoštovanje i samopouzdanje. Poboljšanje izgleda osmeha može da ima dramatičan efekat na Vaš izgled i na Vaš život. Čak i najmanji zahvat može da Vam pomogne da se više smešite.

Zakažite pregled i ispitajte sve opcije za postizanje željenog izgleda.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!