Protetika

Protetika - ukras stomatologije

Protetika je ukras stomatologije. Ona menja oblik, boju i položaj zuba. Protetika nadoknađuje izgubljeni zub, koštani defekt, ali i gingivu. Protetski radovi mogu čak promeniti fizionomiju lica, ublažiti bore, korigovati profil pacijenta, izmeniti izgled usana... Njima se koriguju fonetske anomalije i vraća funkcija odgrizanja i žvakanja hrane.

Kada govorimo o fasetama (vinirima) i krunama na zubima, materijali koji se koriste za izradu ovakvih radova zadovoljavaju sve estetske zahteve pacijenta, nisu štetni po zdravlje, a životni vek im je kao kod prirodnog zuba. Mobilni radovi mogu da se izvode na parcijalnim ili potpuno bezubim pacijentima. Retencija ovakvih radova se izvodi kukicama i atečmentima, implantima ili direktnim prijanjanjem proteze na gingivu.

Usluge

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!