Stomatologija u opštoj anesteziji

Poslednjih godina stomatologija je znatno evoluirala u novim pristupima i materijalima, kao i naučno-istraživačkim radovima  koji statistički prikazuju kvalitet same tehnike ili proizvoda. Jedna od  suštinskih stvari koju pacijent danas traži od stomatologa jeste vrhunska usluga, ali i komfor. Opravdan razlog za to jeste što su u stomatološkoj intervenciji neretko prisutni bol, nelagodnost ili strah. Zato je intervencija u opštoj anesteziji jedna od mogućnosti izvođenja stomatološkog rada u bolničkim uslovima. Osnovni cilj ovakvog tretmana je upravo eliminisanje bilo kakve nelagodnosti koje pacijent može da ima. 

Indikacije za izvođenje ovakve terapije su:

  • Mala deca koja ne sarađuju.
  • Pacijenti koji imaju strah, anksioznost, panični sindrom, ili emotivne probleme, u bilo kojoj dobi.
  • Pacijenti sa specijalnim potrebama, neurološkim ili sistemskim poremećajima.
  • Kompleksni,  vremenski dugački ili traumatični tretmani, kao sto su brušenja i  popravke zuba, multipla vađenja zuba ili postavke implanta.

Indikacija zavisi na prvom mestu od zdravstvenog stanja i potrebe pacijenta, a zatim od procene kompleksnosti i planiranja stomatološkog rada. Shodno tome, tim anesteziologa procenjuje stanje pacijenta i sprovodi opštu anesteziju. Sa ciljem da pruži vrhunsku uslugu, ali i komfor, Bel Medic poseduje hiruršku salu adaptiranu za stomatološke intervencije u opštoj anesteziji gde obe specijalnosti usko sarađuju. Po završetku ovakve intervencije, pacijent ostaje u luksuznom apartmanu zbog oporavka. A na taj način se pruža vrhunska usluga, u izvrsnim uslovima, stavljajući sigurnost pacijenta na prvo mesto.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!