Opšti hirurg

Prof. dr Aleksandar Diklić

Aleksandar Diklić

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Acibadem Bel Medic
2007. - Načelnik odeljenja u Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
2003. - 2007. Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege Centra za  endokrinu hirurgiju, Instituta  endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma KCS
1993. - 2003. Načelnik odeljenja u Centra za  endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma KCS
1985. - 1989. Lekar specijalista hirurg, Centar za  endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma, Klinički centar Srbije

Obrazovanje
2000.  Doktorska disertacija - "Značaj limfocitne infiltracije i antitiroidnih  antitela u hirurškom lečenju difuzne toksične strume ", Medicinski  fakultet, Univerzitet u Beogradu
1992. Magistarska teza:"Procena  funkcije posle hemitiroidektomije zbog benignih oboljenja štitaste  žlezde",Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1988. - 1992. Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu  
1981. - 1985. Specijalizacija iz opšte hirurgije, specijalistički ispit položen sa odlikom.
1980. - 1985. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije
1973. - 1978. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Konsultant za endokrinu hirurgiju 2008. MC G.Milanovac, MC Požarevac

Publikacije
Ukupno 175 radova  

Profesionalna članstva
2004. Evropsko Udruženje Endokrinih Hirurga (ESES)
2004. Udruženje Endokrinih Hirurga Srbije
1985. Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

Stručne aktivnosti
2006. Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2000. Docent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1989. - 2000. Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2000.  - 2008. Predavanja iz programa poslediplomeske nastave iz: Hirurške  anatomije, Endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2000.  - 2008. Predavanja iz programa specijalizacije iz: Opšte hirurgije,  Urologije i subspecijalizacije iz Endokrinologije i Onkološke hirurgije,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1989. - 2008. Izvođene praktične i teoretske nastave iz Hirurgije,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Posebna sfera interesovanja
Benigne i maligne bolesti endokrinih organa

Dostignuća i priznanja
1996. - 2000. Stručno-naučni pristup hirurgiji tireoideje  i paratireoidnih žlezda,
Podprojekat: Izbor operacije kod karcinoma tiroideje i hipertireoza.