Prof. dr Aleksandar Diklić

 Aleksandar Diklić

Prof. dr Aleksandar Diklić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

2007. - Načelnik odeljenja u Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS

2003. - 2007. Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege Centra za  endokrinu hirurgiju, Instituta  endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma KCS

1993. - 2003. Načelnik odeljenja u Centra za  endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma KCS

1985. - 1989. Lekar specijalista hirurg, Centar za  endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma, Klinički centar Srbije

Obrazovanje:

2000.  Doktorska disertacija - "Značaj limfocitne infiltracije i antitiroidnih  antitela u hirurškom lečenju difuzne toksične strume ", Medicinski  fakultet, Univerzitet u Beogradu

1992. Magistarska teza:"Procena  funkcije posle hemitiroidektomije zbog benignih oboljenja štitaste  žlezde",Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1988. - 1992. Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu  

1981. - 1985. Specijalizacija iz opšte hirurgije, specijalistički ispit položen sa odlikom.

1980. - 1985. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije

1973. - 1978. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Konsultant za endokrinu hirurgiju 2008. MC G.Milanovac, MC Požarevac

Publikacije:

Ukupno 175 radova  

Profesionalna članstva:

2004. Evropsko Udruženje Endokrinih Hirurga (ESES)

2004. Udruženje Endokrinih Hirurga Srbije

1985. Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

Stručne aktivnosti:

2006. Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2000. Docent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1989. - 2000. Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2000.  - 2008. Predavanja iz programa poslediplomeske nastave iz: Hirurške  anatomije, Endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2000.  - 2008. Predavanja iz programa specijalizacije iz: Opšte hirurgije,  Urologije i subspecijalizacije iz Endokrinologije i Onkološke hirurgije,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1989. - 2008. Izvođene praktične i teoretske nastave iz Hirurgije,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Posebna sfera interesovanja:

Benigne i maligne bolesti endokrinih organa

Dostignuća i priznanja:

1996. - 2000. Stručno-naučni pristup hirurgiji tireoideje  i paratireoidnih žlezda,

Podprojekat: Izbor operacije kod karcinoma tiroideje i hipertireoza.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.