oftalmolog

Dr Aleksandar Gaković

Aleksandar Gaković

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja
Operacije katarakte

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Belmedic
Od 2000. - Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije, šef odseka za hirurgiju katarakte

Obrazovanje
 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
Specijalizacija iz oftalmologije, 2004.
Observership u Los Anđelesu (USC) 2004. i u Londonu (Moorfields Eye hospital) 2008.

Strani jezici
Engleski, ruski, francuski

Posebna sfera interesovanja
Operacije svih vrsta katarakte