psihijatar

Dr Aleksandar Plašić

 Aleksandar Plašić

psihijatar

Dr Aleksandar Plašić

Usluge

Psihoterapija

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, detoksikacione procedure  (buprenorfinom, simptomatskom terapijom), terapiju održavanja  buprenorfinom

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Bel Medic
1998. - Načelnik  ambulantno polikliničke službe sa dnevnom bolnicom, Dispanzer za  zavisnike od droga, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

Obrazovanje
Student Doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Kragujevcu, smer neuronauke
2005. - Specijalizacija iz psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1998. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima
Priručnici:  Sve o savetovalištu za bolesti zavisnosti (Stručni tim savetovališta  za  psihoaktivne supstance i organizacija službi)

Profesionalna članstva
Član Društva adiktologa Srbije

Stručne aktivnosti
Predavač u edukativnim i preventivnim programima o bolestima zavisnosti

Posebna sfera interesovanja
Bolesti zavisnosti (opijatska zavisnost, alkoholizam, tabletomanije...), anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!