psihijatar

Dr Aleksandar Plašić

no profile

psihijatar

Dr Aleksandar Plašić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, detoksikacione procedure  (buprenorfinom, simptomatskom terapijom), terapiju održavanja  buprenorfinom

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

1998. - Načelnik  ambulantno polikliničke službe sa dnevnom bolnicom, Dispanzer za  zavisnike od droga, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

Obrazovanje:

Student Doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Kragujevcu, smer neuronauke

2005. - Specijalizacija iz psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima

Priručnici:  Sve o savetovalištu za bolesti zavisnosti (Stručni tim savetovališta  za  psihoaktivne supstance i organizacija službi)

Profesionalna članstva:

Član Društva adiktologa Srbije

Stručne aktivnosti:

Predavač u edukativnim i preventivnim programima o bolestima zavisnosti

Posebna sfera interesovanja:

Bolesti zavisnosti (opijatska zavisnost, alkoholizam, tabletomanije...), anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!