psihijatar

Dr Aleksandar Plašić

Aleksandar Plašić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, detoksikacione procedure  (buprenorfinom, simptomatskom terapijom), terapiju održavanja  buprenorfinom

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Acibadem Bel Medic
1998. - Načelnik  ambulantno polikliničke službe sa dnevnom bolnicom, Dispanzer za  zavisnike od droga, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

Obrazovanje
Student Doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Kragujevcu, smer neuronauke
2005. - Specijalizacija iz psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1998. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima
Priručnici:  Sve o savetovalištu za bolesti zavisnosti (Stručni tim savetovališta  za  psihoaktivne supstance i organizacija službi)

Profesionalna članstva
Član Društva adiktologa Srbije

Stručne aktivnosti
Predavač u edukativnim i preventivnim programima o bolestima zavisnosti

Posebna sfera interesovanja
Bolesti zavisnosti (opijatska zavisnost, alkoholizam, tabletomanije...), anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja