internista pulmolog

Prof. dr Aleksandra Dudvarski Ilić

Aleksandra Dudvarski Ilić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic radi:

Preglede pacijenata sa oboljenjima respiratornog sistema, spirometriju, tumačenje radiografija grudnog koša

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 1985. Klinika  za pulmologiju, Klinički centar Srbije

Od 2011. Načelnik Jedinice intenzivne nege Klinike za pulmologiju, KCS

1999. - 2010. Asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu ( Katedra interne medicine)

2010. - 2015. Docent Medicinskog fakulteta u Beogradu ( Katedra interne medicine)

Od 2015. Vanredni professor Medicinskog fakulteta u Beogradu ( Katedra interne medicine)

Od 2021. Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (Katedra Interne medicine)

Obrazovanje:

1983. - Medicinski fakultet u Beogradu

1989. - specijalizacija pneumoftiziologije

1992. - Magisterijum iz pulmologije

2008. - Doktorat iz pulmologije

2019. - Uža specijalizacija iz pulmologije

Publikacije:

Autor i koautor 30 radova objavljenih u časopisima indeksiranim u CC i SCI

Autor i koautor više od 160 radova objavljenih u časopisima koji nisu indeksirani u CC

Autor i koautor većeg broja poglavlja u knjigama i monografijama

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Bronhijalna astma, hronična opstrukcijska bolest pluća, nespecifične zapaljenjske bolesti pluća, sarkoidoza