internista gastroenterolog

Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković

 Aleksandra Pavlović Marković

internista gastroenterolog

Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Pregled  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena,  gastroskopije i kolonoskopije u lokalnoj i opštoj anesteziji

Radno mesto / Radno iskustvo:

2000. - Bel Medic

2006. - Profesor na Katedri interna medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

1993. - Šef Odeljenja za endoskopsku dijagnostike, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije

Obrazovanje:

2006. Doktorsku tezu iz oblasti karcinoma pankreasa i stentovanja žučnih kanala odbranila na Univerzitetu u Bernu, Švajcarska

1997. Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1997.  Magisterijum iz gastroenterologije na temu ’’Komplikacije u  zapaljenskim bolestima creva’’ na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1992. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

2002/2003. Devetomesečno usavršavanje iz Endoskopije pod pokroviteljstvom švajcarske vlade, Bern, Švajcarska

2001/2002. Šestomesečno usavršavanje iz Endoskopije u Bernu, Švajcarska

Studijski boravci i usavršavanja u Atini i Bugarskoj

1996. Internacionalna radionica o naprednoj digestivnoj endoskopiji u Bratislavi, Slovačka

1994. Poslediplomska edukacija o bolestima hepatobilijarnog trakta i pankreasa u Atini, Grčka

Profesionalna članstva:

1996. Član Jugoslovenskog udruženja za digestivnu endoskopiju

1994. Član Udruženja gastroenterologa SLD-a

1992. Član je Srpskog Lekarskog društva

Posebna sfera interesovanja:

Endoskopska dijagnostika, Crohn-ova bolest i ulcerozni kolitis


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!