pedijatar nefrolog

Prof. dr Amira Peco-Antić

 Amira Peco-Antić

pedijatar nefrolog

Prof. dr Amira Peco-Antić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke preglede

Radno mesto / Radno iskustvo:

1995. - Bel Medic (konsultant od osnivanja)

1982. - Pedijatar, Nefrološko odelenje Univerzitetske dečje klinike, Beograd, Srbija 

; Šef Centra za hemodijalizu Univerzitetske Dečje klinike u Beogradu

; Šef nefrološke službe Univerzitetske dečje klinike u Beogradu

1978.  Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija

1976.  Lekar opšte prakse, Mostar, BiH

Obrazovanje:

2003. Subspecijalista nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1994. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1985. Magistar kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1982. Specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1975. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

 Od ukupno 424 rada (217 u celini i 207 u izvodu), sedamdeset osam (78)  autorskih i koautorskih radova koji su indeksirani u CC ili SCI.

Dvadeset(20) poglavlja u knjigama, udžbenicima i praktikumima

Tri (3) Poglavlja u monografijama

Jedini autor monografije : Arterijska hipertenzija kod dece i adolescenata

Stručne aktivnosti:

2008. Redovni profesor za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2001. Vanredni profesor za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1995. Docent za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1989. Asistent za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Akutne i hronične bolesti bubrega kod dece, Arterijska hipertenzija, Poremećaji mokrenja kod dece

Dostignuća i priznanja:

2013. Povelja Srpskog lekarskog društva

2010.  Plaketa za poseban doprinos naučno-istraživačkom  radu u oblasti  medicinskih nauka, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije

2009. Plaketa Srpskog lekarskog društva


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.