Specijalista anesteziolog

Dr Ana Blagojević

Ana Blagojević

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

Opšta anestezija,  lečenje pacijenata u intenzivnoj nezi, reanimacija, terapija bola

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2016. - Acibadem Bel Medic

Klinički centar Srbije, Klinika  za kardiohirurgiju, Jedinica Anestezije sa reanimacijom,  Oktobar  2012.godine-Mart 2013. godine - Lekarski staž

Klinički centar Srbije, Klinika za kardiohirurgiju, Jedinica Anstezije sa reanimacijom Mart 2013.- Januar 2016.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogardu 2012. Godine

Medicinski fakultet , Univerziteta u Beografu 2015-2022. - specijalizacija anesteziologije

Januar 2023. - specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom

Publikacije:

Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije  2011. Budva, autorski  rad : “Prediktori srčane insuficijencije u bolesnika sa akutnim  infarktom miokarda sa ST elevacijom lečenih reperfuzionom terapijom“ (  rad je publikovan u časopisu „Medicinski podmladak“).

Kongres  studenata biomedicinskih nauka Srbije 2012. Kopaonik, autorski rad:  “Uticaj pravovremene dijagnoze Kawasaki-jeve bolesti na kliničke  manifestacije i sekvele”

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Anestezija u kardiohirurgiji