lekar opšte medicine, specijalizant anesteziologije

Dr Ana Blagojević

 Ana Blagojević

lekar opšte medicine, specijalizant anesteziologije

Dr Ana Blagojević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preoperativno i postoperativno praćenje hirurških pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2016. - Bel Medic

Klinički centar Srbije, Klinika  za kardiohirurgiju, Jedinica Anestezije sa reanimacijom,  Oktobar  2012.godine-Mart 2013. godine - Lekarski staž

Klinički centar Srbije, Klinika za kardiohirurgiju, Jedinica Anstezije sa reanimacijom Mart 2013.- Januar 2016.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogardu 2012. godine

Od aprila 2015. godine na specijalizaciji iz Anestezilogije, reanimatologije i intenzivne terapije.

Publikacije:

Kongres  studenata biomedicinskih nauka Srbije  2011. Budva, autorski  rad : “Prediktori srčane insuficijencije u bolesnika sa akutnim  infarktom miokarda sa ST elevacijom lečenih reperfuzionom terapijom“ (  rad je publikovan u časopisu „Medicinski podmladak“).

Kongres  studenata biomedicinskih nauka Srbije 2012. Kopaonik, autorski rad:  “Uticaj pravovremene dijagnoze Kawasaki-jeve bolesti na kliničke  manifestacije i sekvele”

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Anestezija u kardiohirurgiji


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!