specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Dr Andrej Krasnjuk

Radno mesto / Radno iskustvo
Lekar specijalista mikrobiolog
20 godina radnog staža u kliničkoj mikrobiologiji

Obrazovanje
Gimnazija “Sveti Sava” Beograd
Medicinski fakultet u Beogradu

Stručna usavršavanja
Specijalizacija iz mikrobiologije sa parazitologijom
VMA Beograd, sertifikati za Real time PCR,Vitek 2 compact i druge mikrobiološke aparate

Publikacije
Radovi iz oblasti Chlamidia trachomatis
Studija o inic.upotrebi antibiotika u KBC „Zemun“u JIN
Profesionalna članstva
SLD, Lekarska komora Beograda, Mikrobiološka sekcija SLD, ESCMID

Stručne aktivnosti
Praćenje mikrobioloških uzročnika kod onkoloških pacijenata i drugi terapijski pristupi istih

Strani jezici
Engleski
Ruski

Posebna sfera interesovanja
Kvantna medicina
Uticaj EM zračenja na uzročnike bolesti

Dostignuća i priznanja
„Učenik generacije“ Gimnazije „Sveti Sava“
Dobitnik „Oktobarske nagrade grada Beograda“ iz oblasti biologije.