otorinolaringolog

Dr Biljana Kubura

no profile

otorinolaringolog

Dr Biljana Kubura

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke preglede, tonalnu audiometriju i timpanometriju, tamponadu i detamponadu kod epistakse, incizije furunkula i peritonzilarnog apscesa.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

2003. - 2018. - Dom Zdravlja “Dr Milutin Ivković“ specijalista, otorinolaringolog.

2002. - 2003. - Imam svoju specijalističku ordinaciju.

1986. - 2018. - Dom Zdravlja “Dr Milutin Ivković“

1994/95. Upucena na prvu godinu specijalistčkih studija. 30. oktobra 1998. polazem specijalistički ispit iz otorinolaringologije.

1994/95. Upucena na prvu godinu specijalistčkih studija. 30. oktobra 1998. polazem specijalistički ispit iz otorinolaringologije.

1986. - 1994/95. - Lekar opšte prakse sa iskustvom terenskog lekara i od 1991. ordirajućeg lekara u ambulanti.

1994/95 - Upucena na prvu godinu specijalistčkih studija. 30. oktobra 1998. polazem specijalistički ispit iz otorinolaringologije.

Obrazovanje:

1983. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998. - Specijalizacija iz otorinolaringologije

Publikacije:

Edukativni članci objavljeni u listu Politika:

  • 11.07.2012.
  • 23.08.2016

Gostovanje na Prvoj Srpskoj televiziji u vezi sa patologijom uva u letnjim mesecima, 19.08. 2016.

Stručne aktivnosti:

Profesionalni prosperitet kroz saradnju sa medijima

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Rinologija


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!